Про центр | Загальна інформація
Загальна інформація

Комунальне некомерційне підприємство Куп'янський центр первинної медичної допомоги Куп'янської міської ради Харківської області (далі – Центр, КНП КЦПМД) є закладом охорони здоров'я(далі ЗОЗ), що створюється з метою забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі (далі - ПМД).

Центр створено за рішенням Куп’янської міської ради (далі Засновники) відповідно до її повноважень.

КНП КЦПМД є юридичною особою та підпорядковується Засновнику.

КНП КЦПМД проходить державну реєстрацію, акредитацію та отримує відповідні ліцензії на провадження господарської діяльності к сфері охорони здоров’я в установленому порядку.

Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я України, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

 

Основними завданнями Центру є:

1.1. Організація надання прикріпленому населенню первинної медичної допомоги.

1.2. Забезпечення належної доступності та якості первинної медичної допомоги для прикріпленого населення міста Куп’янська та Куп’янського району.

1.3.Організація взаємодії із закладами охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу та екстрену медичну допомогу .

1.4.Організація та надання невідкладної медичної допомоги населенню.

1.5.Планування розвитку первинної медичної допомоги.

1.6.Проведення організаційно-методичної роботи за напрямом первинної медичної допомоги.

1.7. Забезпечення взаємодії між підрозділами Центру в інтересах збереження та зміцнення здоров'я населення

2. Відповідно до покладених на нього завдань Центр забезпечує:

2.1.Надання населенню первинної медичної допомоги.

2.2.Належну та рівну доступність первинної медичної допомоги для населення шляхом розвитку мережі підрозділів ПМД, наближених до місць проживання населення.

2.3. Реалізацію права громадян вільно вибирати лікаря, що надає первинну медичну допомогу (лікар загальної практики-сімейний лікар, лікар-терапевт педіатр дільничний).

2.4.Наступність та послідовність обстеження, лікування та реабілітації пацієнтів у взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я відповідно до медичного маршруту пацієнта.

2.5.Скерування пацієнтів для отримання медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях.

2.6.Здійснення диспансеризації населення.

2.7.Надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів.

2.8.Проведення санітарно-просвітницької роботи, навчання населення здоровому способу життя, основам надання самодопомоги та взаємодопомоги.

2.9.Раннє виявлення та профілактику неінфекційних захворювань.

2.10.Раннє виявлення та профілактику соціально небезпечних захворювань.

2.11.Проведення разом із санітарно-епідеміологічною службою заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань.

2.12.Встановлення наявності показань та здійснення відбору хворих для отримання санаторно-курортного лікування.

2.13.Проведення експертизи тимчасової втрати працездатності.

2.14.Направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу, спрямування пацієнтів на медико-соціальну реабілітацію.

2.15.Виписку рецептів для пільгового забезпечення медикаментами окремих груп населення відповідно до чинного законодавства.

2.16.Взаємодію своїх структурних підрозділів з дитячими дошкільними закладами, навчальними закладами, соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями в інтересах збереження та зміцнення здоров'я населення.

2.17.Управління та контроль якості надання медичної допомоги у структурних підрозділах.

2.18. Організаційно-методичну роботу з надання первинної медичної допомоги у структурних підрозділах за такими напрямами:

  1. Збір, узагальнення та контроль достовірності статистичної інформації.

  2. Звітування відповідно до підпорядкування та надання оперативної інформації.

  3. Аналіз стану здоров'я населення.

  4. Вивчення і прогнозування потреби населення у первинній медичній допомозі.

  5. Планування лікувально-профілактичних заходів відповідно до потреб населення.

  6. Аналіз доступності первинної медичної допомоги для населення, планування розвитку мережі та її кадрового забезпечення.

  7. Організацію підвищення кваліфікації кадрів, у тому числі безперервне навчання кадрів без відриву від виробництва (разом з вищими медичними навчальними закладами).

  8. Впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, передового досвіду щодо організації первинної медичної допомоги, сучасних інформаційних технологій.

  9. Впровадження та вдосконалення системи управління якістю надання, первинної медичної допомоги.

2.19. Утримання будівель, споруд і технічних засобів Центру та його підрозділів у належному стані.

2.20.Належну експлуатацію та функціонування медичного обладнання у підрозділах Центру.

2.21.Контроль за використанням матеріально-технічних ресурсів у підрозділах ЦПМД.

2.22.Облік матеріальних цінностей, у тому числі медичного обладнання та інвентарю.

2.23.Планування ремонтно-будівельних робот, оснащення медичним обладнанням та інвентарем.

Приєднані документи
Переглядів: 578
Дата публікації: 08:55 10.07.2020
Контакти
63701, Україна, Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. 1-го Травня, 6
057-42-22-182
knp_kcpmd@ukr.net
© Комунальне некомерційне підприємство Куп'янський центр первинної медичної допомоги Куп'янської міської ради Харківської області 2018-2021
BingoBest